אקדמית משמר הנגב
דף קורס 101
פילוסופיה של הזמן

מרצה: גל יחזקאל

הזמן הוא אחד המאפיינים החשובים ביותר של ההוויה האנושית, ועם זאת אחד המאפיינים המסתוריים ביותר של המציאות. במהלך הקורס נבחן את האופן בו ניסו הוגים שונים להתמודד עם "חידת הזמן", החל מתקופת יוון העתיקה ועד לימינו. אנו נתמקד בהשלכות של התפיסות השונות שנבחן באשר לאופן בו אנו תופסים את עצמנו ואת מקומנו בעולם. בין היתר נבחן תשובות שונות לשאלה "מהו הזמן?", נדון בערעורים שונים (עתיקים ומודרניים) על ממשות הזמן ונכיר את התפיסות הפילוסופיות העכשוויות של הזמן ואת השלכותיהן.

תאור הקורס:

10

מספר מפגשים :

מפגש 1 : מבוא - על פילוסופיה וזמן

מפגש 2 : הפרדוקסים של זנון

מפגש 3 : אריסטו על העתיד ועל חופש הרצון

מפגש 4 : שפינוזה על זמן, חופש והאושר העליון

מפגש 5 : תפיסות מודרניות של זמן

מפגש 6 : פרדוקסים של מסע בזמן

מפגש 7 : זמן וחופש הרצון

מפגש 8 : זמן, נוסטלגיה ודאגה לעתיד

מפגש 9 : זמן וחרדת המוות

מפגש 10: סיכום

תוכנית מפגשים :

בית המורשת

היכן נפגשים :

ימי ב' בשבוע בשעה 20:00

מתי נפגשים :

5.12.2016

מפגש ראשון ב :

אימייל מרצה :

נוכחות סדירה במפגשים חיונית להצלחת הקורס

הקורס יפתח עם 10 משתתפים או יותר.

הערות נוספות :