אקדמית משמר הנגב
דף קורס 113
ניהול תקציב משק בית כעסק

מרצה: איציק בונים

למרות שרובנו אינם תופסים אותו בצורה זו, משק הבית הינו מסגרת כלכלית בהיקף של עסק קטן. אך בה בעת, מעטים הם המתייחסים או מנהלים אותו בצורה מתאימה. בסדנא מעשית זו ננסה להכיר את המרכיבים של תקציב משק הבית ולפתח את הידע והכלים לצורך ניהול תקציבי יעיל המאפשר עמידה ביעדים כלכלים במשפחה וחיסכון בהוצאות מיותרות. הקורס ילווה בתירגול של ניהול תקציבי אמיתי מול מחשב.

תאור הקורס:

5

מספר מפגשים :

מפגש 1 : על מה מדובר בכלל – מהן הוצאות והכנסות משק הבית

מפגש 2 : עקרונות ניהול עסק ותוכנית עסקית לשרות תקציב משק הבית

מפגש 3 : בנית מודל מעקב וניהול הוצאות והכנסות.

מפגש 4 : היכן ניתן לחסוך וכיצד

מפגש 5 : הגדרת מטרות תקציביות למשק הבית ועמידה בהן.

תוכנית מפגשים :

מקום יקבע כאשר יוחלט על פתיחת הקורס

היכן נפגשים :

יום ושעת מפגש שבועי יקבעו כאשר יוחלט על פתיחת הקורס

מתי נפגשים :

תאריך מפגש ראשון יקבע כאשר יוחלט על פתיחת הקורס

מפגש ראשון ב :

אימייל מרצה :

הקורס יפתח עם כל מספר של משתתפים.

לצורך בנית הכלים ותירגולם יש להצטייד במחשב אישי.

המעוניננים מוזמנים לאסוף ולהביא נתוני אמת של הוצאות והכנסות משק הבית שלהם על מנת להפיק לקחים הנוגעים ישירות להם.

הערות נוספות :