אקדמית משמר הנגב
דף קורס 114
פילוסופיה של המוסר

מרצה: גל יחזקאל

האם המוסר אינו אלא מה שהאל מצווה, אפילו אם הוא דורש שנעלה את ילדנו לעולה? האם יתכן שכל בני האדם הם אנוכיים מטבעם, ועל כן אין תוקף לאף דרישה לעזור לזולת? האם הספרטנים נהגו כשורה כאשר השליכו תינוקות בכייניים לתהום, פשוט משום שכך היה מקובל בתרבותם? האם אושר הוא תכלית חיי האדם והטוב העליון שאליו עלינו לשאוף? ואם כן, האם מותר לנו להרוג את השכן אם הדבר יגרום לנו אושר גדול? ואם לא, מדוע בכלל עלינו להיות מוסריים? בשאלות אלו ואחרות נעסוק בסדרת מפגשים, שתכליתה לערוך היכרות ראשונית עם הדיון הפילוסופי בתחום האתיקה והמוסר. במהלך הקורס נדון בשאלות הפילוסופיות החשובות העולות בתחום זה, ונבחן ניסיונות שונים שנעשו לאורך ההיסטוריה להסביר את מקורו של המוסר, תוקפו ותוכנו.

תאור הקורס:

10

מספר מפגשים :

מפגש 1 : מבוא: כיצד צריך לחיות?

מפגש 2 : תורת הציווי האלוהי: האם המוסר אינו אלא מה שהאל מצווה?

מפגש 3 : אתיקה של מידות טובות: האם יש תכלית לקיום האנושי?

מפגש 4 : תפיסת האמנה החברתית: האם המוסר אינו אלא הסכם חברתי?

מפגש 5 : אגואיזם אתי: האם עליי לדאוג אך ורק לעצמי?

מפגש 6 : יחסיות מוסרית: האם המוסר משתנה מתרבות לתרבות?

מפגש 7 : סובייקטיביות במוסר: האם המוסר מבוסס על הרגש?

מפגש 8 : הציווי המוחלט: האם המוסר אינו אלא דרישת התבונה?

מפגש 9 : תועלתנות: האם הטוב הוא האושר הכללי?

מפגש 10: סיכום: האם ניתן לבסס את המוסר?

תוכנית מפגשים :

בית המורשת

היכן נפגשים :

יום ב' בשבוע בשעה 20:00

מתי נפגשים :

6 בנובמבר 2017

מפגש ראשון ב :

אימייל מרצה :

 אין דרישות מיוחדות או ידע מוקדם נדרש, אך חשובה נוכחות סדירה במפגשים.

הקורס יפתח עם 10 משתתפים או יותר.

הערות נוספות :