אקדמית משמר הנגב
דף קורס 119
האישה כמודל אמנותי וביטוי אישי

מרצה: דבורל'ה בן יהודה

בסדרת מפגשים זו נדון בנושא דימוי האשה בפרסקטיבה הסטורית, חברתית ואומנותית. לא נסתפק בדיון תאורטי. כל מפגש יתחיל בשיחה ובתצוגה מספרים ותמונות וימשיך ביצירה בצבעים וחומרי פיסול . תוכן המפגשים יתעדכן בכל פעם שהקורס יועבר.

תאור הקורס:

8 (או כפי שידרש)

מספר מפגשים :

מפגש 1 : פתיחה – אידאל היופי באומנות

מפגש 2 : האשה כאוביקט

מפגש 3 : הפמיניסטית הראשונה בתנ"ך

מפגש 4 : נשים חיילות באומנות

מפגש 5 : האשה כמיכל

מפגש 6 : האשה המבוגרת באומנות

מפגש 7 : אמנות נשים פלסטינאיות

מפגש 8 : האמניות לואיז בורז'ואה וסינדי שרמן

תוכנית מפגשים :

בית המורשת

היכן נפגשים :

יום ב' בשבוע בשעה 18:30

מתי נפגשים :

19 בנובמבר 2018

מפגש ראשון ב :

אימייל מרצה :

נוכחות סדירה במפגשים חיונית להפקת תועלת אמיתית מהקורס.

מומלץ תירגול דיבור וכתיבה בבית ככל שידרש.

הרישום מוגבל ל 10 משתתפים לכל היותר. אין עלות לחומרים.

הערות נוספות :