אקדמית משמר הנגב
דף קורס 125
מחשבה מדינית  

מרצה: אופיר ארנון

בעוד תחומים רבים במדעי המדינה עוסקים באופן בו העולם המדיני מתפקד, בקורס זה נבחן שאלות שעוסקות באופן בו ראוי שעולם זה יפעל. מהו השלטון האידיאלי? באיזה אופן עלינו לחלק משאבים בחברה? אילו חובות יש לנו כלפי אחרים בחברה ואילו כלפי הריבון? מהי בכלל ההצדקה והלגיטימציה לריבון? בכדי לענות על שאלות אלו, נבחן תיאוריות שונות מתחומי הפילוסופיה הכלכלה ומדעי המדינה, בדגש על יחסן לסוגיות פוליטיות שונות ורלוונטיות לזמננו.

תאור הקורס:

12

מספר מפגשים :

מפגש 1 : מהי מחשבה מדינית?
מפגש 2. : מהן ההצדקות למדינה?
מפגש 3 : האם אנחנו שייכים לעצמנו? – זכות הקניין הפרטי 
מפגש 4 : העם דורש צדק חברתי, אבל מהו צדק חברתי? על צדק חלוקתי ומה שמחלקים
מפגש 5 : מה כל כך טוב בשוויון? – ג'ון רולס ותיאוריה של צדק
מפגש 6 : תיאוריות צדק נוספות – מריטוקרטיה
מפגש 7 : מה אנחנו חייבים זה לזה במסגרת המדינה?
מפגש 8 : הגבולות המוסריים של השוק הכלכלי
מפגש 9 : מה הבעיה עם אפליה? מה מיוחד בהעדפה מתקנת?
מפגש 10: מה הבעיה המוסרית בתופעת הזנות? –על הצעת חוק הפללת לקוחות זנות
מפגש 11: צדק וטובת הכלל
מפגש 12: סיכום ומסקנות

תוכנית מפגשים :

בית המורשת

היכן נפגשים :

יום ד' בשבוע בשעה 20:00

מתי נפגשים :

21 בנובמבר 2018

מפגש ראשון ב :

אימייל מרצה :

הקורס יפתח עם 10 משתתפים או יותר.

הערות נוספות :